Vítejte na stránce vyniknete.cz

S tabulemi od nás Vyniknete!

Celý proces jen ve 3 krocích

LASEROVÉ VYPÁLENÍ VAŠEHO LOGA

Dřevu dáme duši, abyste vynikly!

LUXUSNÍ KRABIČKY NA VÍNO S VAŠÍM POTISKEM!

Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Verze I. účinná od 25.05.2018

Náš e-shop Vyniknete.cz, který je provozován společností VYNIKNI, s.r.o., Tačevská 6, 085 01 Bardejov, IČ: 50132890, Provoz: Puškinova 9, 085 01 Bardejov, zastoupená Bc. Jozef Gondek - +420608 584 414 (dále jen "správce") jasně a otevřeně oznamuje jak zpracovává vaše osobní údaje v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako "GDPR"). Přečtěte si také Zásady souborů cookies. Respektujeme vaše právo na soukromí. V zájmu transparentnosti tyto zásady poskytují podrobné informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, na jaký účel, na jak dlouho,  jaké máte práva, a spoustu dalších informací.


1.Ochrana osobních údajů je pro nás prioritní ve všem co děláme.

Vaše důvěra je pro nás důležitá. Respektujeme vaši kontrolu nad vašimi osobními údaji a digitálním obsahem a je naší prioritou zabránit každému neoprávněnému přístupu k nim. Kdykoliv vás požádáme o informace, potřebujeme je pro zpracování objednávky. Na ověření vašeho e-mailu využíváme funkci double opt-in.


Jaké osobní údaje od vás požadujeme?

Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, například pokud po uskutečnění objednávky, se na nás obrátíte nebo poskytnete hodnocení nákupu nebo zboží. Osobní údaje, které nám poskytnete, zahrnují jak povinné údaje: kontaktní informace a platební údaje, tak i jiné nepovinné. Bez uvedení povinných údajů u nás nemůžete nakoupit. Dobrovolně nám udáváte osobní údaje tam, kde vás žádáme o souhlas, např. při registraci, zasílání newsletteru, poradny, diskuze, recenze, a další, v rozsahu tam uvedeném.


Jak vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje potřebujeme například na následující úkony: Pro vytvoření a správu vašeho osobního účtu. (registrácia)

Zasílání aktuálních informací o stavu objednávky e-mailem nebo sms zprávou

Kontaktovat vás v případě komplikací s doručením vašeho objednaného zboží

Odpovídat na vaše dotazy a informovat vás o nových a změněných službách

Zasílat vám aktuální obchodní sdělení o akcích a slevách (newsletter)

Spravovat váš registrovaný účet a kontrolovat vaši platební morálku

Provádět analýzy, abychom vám poskytli relevantní zboží

Zabránit zneužití našich služeb


Vaše osobní údaje budeme uchovávat během nevyhnutelné doby, a to výhradně na výše uvedené účely:
při nákupu s registrací i bez registrace na dobu tří let s tím, že nová tříletá lhůta začne běžet od dne uskutečnění objednávky,
při zasílání obchodních sdělení bez uskutečnění nákupu, diskuse, kontaktního formuláře, poradny, poptávky na produkt, apod. na dobu jednoho roku nebo v zákonem stanovenou dobou (na dobu 11 let údaje uvedené na daňovém dokladu, splnění zákonné povinnosti podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Pak budou vaše osobní údaje vymazány, pokud nebudete souhlasit s prodloužením zpracování osobních údajů
Náš systém umožňuje kdykoliv zrušit a upravovat založený účet na našem e-shopu.

2.Rozhodnete se, kolik s námi sdílíte

Abychom vám poskytli ještě lepší služby a relevantní zprávy, shromažďujeme informace o tom, jak jsou naše aplikace používané. To znamená, že když používáte náš web, zjišťujeme jaké funkce jsou nejčastěji využívány a jaké akce spouštějí chybové zprávy. Pokud se vám nelíbí sledování, můžete si na svém prohlížeči zapnout anonymní režim, nebo nastavit cookies. Přečtěte si více v Zásady souborů cookies.Udelený souhlas lze odvolat také kliknutím na odkaz "Odhlásit Newsletter" v zaslaném e-mailu, nebo nás můžete kontaktovat na adrese: snami@vyniknete.cz

3. Vybíráme poskytovatele služeb, kterým můžeme důvěřovat

Jsme součástí internetové společnosti, ve které nemůžeme existovat bez externích poskytovatelů. Údaje, které získáme, mohou být zpřístupněny těmto zpracovatelům:

PPL CZ s.r.o., K Borovému 99, Jažlovice, 251 01, Říčany, IČO: 251 947 98

Případně dalším výlučně jen poskytovatelem zpracovatelských softwarů, služeb a aplikácií.Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme se třetími stranami za účelem obchodování.

4. Jaké jsou vaše práva?

Máte právo požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o vás uchováváme (bezplatně jednou ročně). Pokud jsou tyto údaje nesprávné nebo neúplné, můžete požádat, abychom tyto informace opravili nebo odstranili. Vaše údaje nemůžeme odstranit, pokud nám v tom brání zákonné předpisy o uchovávání údajů, například zákon o účetnictví, nebo jiné oprávněné důvody, jako jsou nevyrovnané dluhy.

Máte právo kdykoliv svůj souhlas se zpracováním osobních údajů (čl. 7 odst. 3 GDPR), právo požadovat přístup ke svým osobním údajům (čl. 15 GDPR), právo na jejich opravu (čl. 16 GDPR) nebo výmaz (čl. 17 GDPR), právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), a vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR), máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci (čl. 20 GDPR), jakož i právo podat stížnost na Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud máte podezření, že naše společnost při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR (čl. 77 GDPR).

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu provozu: Vyniknete.cz, Puškinova 9, 085 01 Bardejov, e-mail – snami@vyniknete.cz

5. Neexistuje soukromí bez zajištění

Zabezpečené služby pomáhají uchovat osobní údaje v bezpečí před počítačovými útoky a zvědavými lidmi. Bez zabezpečení neexistuje záruka soukromí. Díky našemu odhodlání věnovat se kybernetické bezpečnosti, můžeme vám nabídnout skutečně bezpečné digitální služby

V případě uplatnění výše uvedených práv se můžete obracet na kontaktní adresu provozu: Vyniknete.cz, Puškinova 9, 085 01 Bardejov, e-mail – snami@vyniknete.cz


Obecná ustanovení

Prodávajícím je VYNIKNI, s. r. o., Tačevská 602/6, 085 01 Bardejov (dále jen "prodávající")

Zákazníkem (dále jen "kupující") je fyzická osoba, která si objednala zboží:

a) na stránkách www.vyniknete.cz

b) telefonicky na tel. čísle +420608584414

c) mailem na adrese: snami@vyniknete.cz


Objednávka zboží

Kupující zrealizuje objednávku prostřednictvím nákupního košíku podle jednotlivých pokynů. Po odeslání objednávky je kupujícímu obratem zaslán e-mail s potvrzením přijetí objednávky a kopií objednávky.

Zrušení objednávky

Objednávka je považována za závaznou. Kupující ji může bez udání důvodu zrušit do 2 hodin od objednání zboží na e-mailové adrese snami@vyniknete.cz nebo tel. čísle 608584414. 

Pokud zruší objednávku prodávající, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit. 

Dodací a platební podmínky

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží: v množství a sortimentu dle potvrzené objednávky kupujícího, v dohodnutém termínu dodávky a do dohodnutého místa dodání, v dohodnutém obalu a pro přepravu řádně vybavený. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn tím, že kupujícímu umožní s zbožím nakládat (tj zboží převzít) v dohodnutém místě dodání.

Dodací lhůta zboží do 3 - 5 pracovních dní, v případě nestandardního produktu vytvořeného na míru se dodací lhůta stanoví dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě překážek, které prodávajícímu brání ve splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu v dohodnuté době, prodlužuje se lhůta na dodání zboží o dobu trvání těchto překážek. Prodávající vznik a předpokládanou dobu trvání překážek kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámí.

Zboží bude kupujícímu dodáno do dohodnutého místa dodání prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího v pracovních dnech v době mezi 7:00 až 21:00. Další formou je osobní odběr v místě podnikání prodávajícího.

Pojištění zboží během přepravy prodávající zajistí pouze, pokud mu tato povinnost vyplývá z uzavřené kupní smlouvy.

Při převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout.

Převzetí dodaného zboží je kupující povinen prodávajícímu písemně potvrdit na dodacím listu / faktuře. Jedna kopie dodacího listu / faktury zůstává kupujícímu.

Způsob platby: na dobírku, tj kupující zaplatí kupní cenu při převzetí zboží zasilatelské společnosti; pokud kupující kupní cenu za zboží nezaplatí, prodávající není povinen mu zboží předat. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu i daňový doklad o zaplacení kupní ceny. V případě produktů vytvorených na míru si prodávající vyhrazuje právo žádat zálohu ve výši 60% z částky předem na účet. 

Cena za dopravu zboží je hrazena kupujícím zvlášť dle platného ceníku. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího kupující hradí jen cenu za zboží.