Vítejte na stránce vyniknete.cz

S tabulemi od nás Vyniknete!

Celý proces jen ve 3 krocích

LASEROVÉ VYPÁLENÍ VAŠEHO LOGA

Dřevu dáme duši, abyste vynikly!

LUXUSNÍ KRABIČKY NA VÍNO S VAŠÍM POTISKEM!

Dodací a platební podmínky

Dodací a platební podmínky

Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá zboží: v množství a sortimentu dle potvrzené objednávky kupujícího, v dohodnutém termínu dodávky a na dohodnuté místo dodání, v dohodnutém obalu a pro přepravu řádně vybaven. Povinnost prodávajícího dodat kupujícímu zboží je splněn tím, že kupujícímu umožní se zbožím nakládat (tj zboží převzít) v dohodnutém místě dodání.

Dodací lhůta zboží je 3-10 pracovních dní. V případě nestandardního produktu vytvořeného na míru se dodací lhůta stanoví dohodou mezi kupujícím a prodávajícím.

V případě překážek, které prodávajícímu brání ve splnění jeho povinnosti dodat zboží kupujícímu v dohodnuté době, prodlužuje se lhůta na dodání zboží o dobu trvání těchto překážek. Prodávající vznik a předpokládanou dobu trvání překážek kupujícímu bez zbytečného odkladu oznámí.

Zboží bude kupujícímu dodáno na dohodnuté místo dodání prostřednictvím pošty, kurýra nebo smluvního přepravce prodávajícího v pracovních dnech v době mezi 7:00 až 21:00. Další formou je osobní odběr v místě podnikání prodávajícího.

Pojištění zboží během přepravy prodávající zajistí pouze, pokud mu tato povinnost vyplývá z uzavřené kupní smlouvy.

Při převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout.

Převzetí dodaného zboží je kupující povinen prodávajícímu písemně potvrdit na dodacím listu / faktuře. Jedna kopie dodacího listu / faktury zůstává kupujícímu.

Způsob platby:: na dobírku, tj kupující zaplatí kupní cenu při převzetí zboží zasilatelské společnosti; pokud kupující kupní cenu za zboží nezaplatí, prodávající není povinen mu zboží předat. Spolu se zbožím předá prodávající kupujícímu i daňový doklad o zaplacení kupní ceny. V případě produktů vytovorených na míru si prodávající vyhrazuje právo žádat zálohu ve výši 60% z částky předem na účet. 

Cena za dopravu zboží je hrazena kupujícím zvlášť dle platného ceníku. Při osobním odběru v místě podnikání prodávajícího kupující hradí jen cenu za zboží.